กฏกติกา VIP2541


สมาชิกจะต้องทราบกฏกติกา เงื่อนไขทั้งหมดของเว็บไซต์ VIP2541 ที่ท่านเป็นสมาชิก กฏกติกาสำหรับเกมส์การแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท่านสมาชิกจะต้องหมั่นคอยตรวจสอบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและรับทราบร่วมกัน

กฎทั่วๆไปของ VIP2541

เราได้รวมรวม รายละเอียดกฎกติกาต่างๆของ VIP2541 กีฬาออนไลน์ ไว้ให้ท่านสมาชิก ท่านสมาชิกสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 1. VIP2541 ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ/ยกเลิกรายการเล่น และ พักการใช้งานบัญชีของสมาชิก ผู้ซึ่งฉ้อโกง แฮ็กค์หรือโจมตีระบบ เข้ามาควบคุมหรือทำลายการให้บริการ Internet Betting รายการเล่นที่ไม่ปกติจะถือเป็นโมฆะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้โปรแกรมอัฉริยะใดๆ หรือ โปรแกรม Bots กับระบบการให้บริการ Internet Betting ถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด VIP2541 จะป้องกันเวปไซด์ และ ตรวจจับการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว ลูกค้าซึ่งใช้หรือพยายามใช้โปรแกรมเหล่านี้จะถูกปิดบัญชี และ ยกเลิกรายการเล่นทั้งหมด โดยดุลพินิจของ VIP2541
 2. หลังจากที่มีการเล่น Internet Betting ให้ถือเป็นผลสำเร็จตามที่แสดงไว้บนเวบไซท์ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้จาก "รายการที่เล่น"การเล่น Internet Betting ในช่วงปกติจะต้องกระทำก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น การเล่น Internet Betting หลังการแข่งขันเริ่มไปแล้วจะถือเป็นโมฆะ (ยกเว้น LIVE)
 3. ลูกค้าที่มีการเล่น Internet Betting ให้ Save หรือ Print รายการที่เล่นเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่มีหลักฐานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ลูกค้าที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเล่น Internet Betting ให้โทรแจ้งหลังจากการเล่นไม่เกิน 5 นาที มิฉะนั้นจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. หากมีการแข่งขันเริ่มต้นก่อนเวลาที่กำหนด การเล่นที่เกิดขึ้นหลังจากเวลาเริ่มการแข่งขันจริงจะถือเป็นโมฆะ หากมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีต่าง ๆ ท่านสมาชิกจะได้รับแจ้งผ่านทางข้อความวิ่งในเว็บไซต์
 5. ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการเล่นที่มีการเปิดผิดหน้าบอล หรือราคาต่างกันเกินครึ่งหนึ่งของราคาความห่างน้ำที่เปิด เนื่องจากข้อผิดพลาดด้าน Software
 6. กรณีที่มีการเปลี่ยนกติกาต่าง ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกาตามเวปไซต์ต่างประเทศ (SBOBET)
 7. หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบและ ตัดสินชี้ขาด โดยให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นที่สิ้นสุด
 8. กฎ 12 ชั่วโมง หากมีการเลื่อนการแข่งขันเกิน 12 ชัวโมงจากตารางการแข่งขันเดิม หรือ มีการยุติการแข่งขันกลางคัน (แข่งไม่ครบ 90 นาที)รายการเล่นทั้งหมดจะถูกยกเลิกไม่คิดได้เสีย ยกเว้น รายการที่ทราบผลแน่ชัดก่อนมีการยุติการแข่งขัน ส่งผลให้บอล 90 นาทีในเกม ทั้งก่อนเตะ และ Live ถูกยกเลิกทั้งหมด บอลสูงต่ำ จะต้องพิจารณาถึงผลได้เสียที่แน่ชัดก่อน
 • เช่น สมาชิกแทงบอลราคาสูงต่ำ 2.5 ลูก และผลการแข่งขันก่อนจะยุติเป็น เจ้าบ้าน 1 - 2 ทีมเยือน (สกอร์รวม 3 ลูก)ให้ถือว่าการเล่นนี้ทราบผลแน่ชัดแล้ว และจะถือว่ามีการได้เสียเกิดขึ้น
 • หากสมาชิกแทงบอลราคาสูงต่ำ 2.5+3 ลูก และผลการแข่งขันก่อนจะยุติเป็น เจ้าบ้าน 1 - 2 ทีมเยือน (สกอร์รวม 3 ลูก)ให้ถือว่าการเล่นนี้ทราบผลแน่ชัดแล้วครึ่งหนึ่ง และจะถือว่ามีการได้เสียเกิดขึ้นครึ่งหนึ่ง
 • แต่หากสมาชิกแทงบอลราคาสูงต่ำ 3+3.5 ลูกขึ้นไป แล้วสกอร์ก่อนจะยุติเป็น เจ้าบ้าน 1 - 2 ทีมเยือน (สกอร์รวม 3 ลูก)ให้ถือว่าการเล่นนี้ยังไม่ทราบผลที่แน่ชัด และจะถูกยกเลิกไม่คิดได้เสีย

  (ทางเว็บของสงวนสิทธิ์ยกเลิกบางรายการที่ผิดปกติตามดุลยพินิจของทางเว็บ)

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สมาชิกจะต้องเป็นผู้ตรวจกฎกติกาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
082-8899901 ถึง 09
088-1188861 ถึง 04
ZEED88
แชทไลน์กับเรา
@SPORTZEED