กฎกติกา MANSION

สมาชิกจะต้องทราบกฏกติกา เงื่อนไขทั้งหมดของเว็บไซต์ MANSION ที่ท่านเป็นสมาชิก กฏกติกาสำหรับเกมส์การแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท่านสมาชิกจะต้องหมั่นคอยตรวจสอบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและรับทราบร่วมกัน

กฎทั่วๆไปของ MANSION

เราได้รวมรวม รายละเอียดกฎกติกาต่างๆของ MANSION กีฬาออนไลน์ ไว้ให้ท่านสมาชิก ท่านสมาชิกสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 1. MANSION ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ/ยกเลิกรายการเล่น และ พักการใช้งานบัญชีของสมาชิก ผู้ซึ่งฉ้อโกง แฮ็กค์หรือโจมตีระบบ เข้ามาควบคุมหรือทำลายการให้บริการ Internet Betting รายการเล่นที่ไม่ปกติจะถือเป็นโมฆะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้โปรแกรมอัฉริยะใดๆ หรือ โปรแกรม Bots กับระบบการให้บริการ Internet Betting ถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด MANSION จะป้องกันเวปไซด์ และ ตรวจจับการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว ลูกค้าซึ่งใช้หรือพยายามใช้โปรแกรมเหล่านี้จะถูกปิดบัญชี และ ยกเลิกรายการเล่นทั้งหมด โดยดุลพินิจของ MANSION
 2. หลังจากที่มีการเล่น Internet Betting ให้ถือเป็นผลสำเร็จตามที่แสดงไว้บน Website โดยท่านสามารถตรวจสอบได้จาก หัวข้อ ""รายงานการแทง""
 3. ลูกค้าที่มีการเล่น Internet Betting ให้ Save หรือ Print รายการที่เล่น เก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่มีหลักฐาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 4. ลูกค้าที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับ Internet Betting ให้โทรแจ้งติดต่อ บริษัทก่อนการแข่งชันจะเริ่ม 15 นาที มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. หากมีการเปลี่ยนแปลง กรณีต่างๆ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบภายในทันทีผ่านทางข้อความวิ่งใน Website
 6. การเล่น Internet Betting จะต้องทำก่อนการแข่งขันจะเริ่ม การเล่นหลังจากการแข่งขันเริ่มไปแล้ว จะถือเป็นโมฆะ ไม่มีผลได้เสีย ยกเลิกทั้งชุด (ไม่มีผลได้เสียในการเล่นชุดนั้น)
 7. ในกรณีที่ชื่อทีมผิดทางบริษัท จะขึ้นข้อความแจ้งบน Website และจะยกเลิกเฉพาะคู่ทีมนั้นๆ (คู่อื่นคิดได้เสียคู่ที่เหลือตามปกติ)
 8. หากทาง Website มีการสร้างคู่แข่งขัน ทีมเจ้าบ้าน - ทีมเยือน ด้านใดผิด หรือราคาหน้าบอลผิด จะยกเลิกทั้งชุด ไม่มีผลได้เสีย (ไม่มีผลได้เสียในการเล่นชุดนั้น)
 9. หากมีการเลื่อนการแข่งขัน ออกไปเกิน 12 ชม.หลังจากเวลาที่กำหนด การเล่นถือเป็นโมฆะ ยกเลิกเฉพาะคู่นั้นๆ (คู่อื่นคิดได้เสียที่เหลือตามปกติ)
 10. หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น เช่นรายการเล่นที่ผิดปกติ อัตราการจ่ายต่อใบ ยอดถือหุ้น หรือเปอร์เซนต์ลด เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัท จะเป็นผู้ตรวจสอบ และตัดสินใจชี้ขาด โดยให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นที่สิ้นสุด
 11. ทางเวปไซต์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการเล่นที่ไม่ปกติทั้งหมด เช่น รายการเล่นที่ผิดราคา ผิดสกอร์ และจะทำการปิดให้บริการสมาชิก ที่เล่นรายการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้มาสเตอร์/เอเย่นต์ทราบล่วงหน้า
 12. กรณีที่มีการเปลี่ยนกติกาต่าง ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกาตามเวปไซต์ต่างประเทศ (SBOBET)
 13. คู่บอลที่ทางเว็บต่างประเทศ (SBO) ยังหาผลการแข่งขันไม่ได้ภายใน 12 ชม. นับจากเวลาที่บอลเริ่มแข่งขัน ให้ถือว่ายกเลิก โดยไม่มีผลได้เสียเฉพาะคู่นั้นๆ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สมาชิกจะต้องเป็นผู้ตรวจกฎกติกาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
082-8899901 ถึง 09
088-1188861 ถึง 04
ZEED88
แชทไลน์กับเรา
@SPORTZEED